TERMENI SI CONDITII

Termeni și condiții

Bine ați venit la Bitpont.com

Ultima actualizare: 16 octombrie 2021

INTRODUCERE
Acesta este un acord între dumneavoastră sau entitatea pe care o reprezentați ("dumneavoastră" sau "utilizatorul") și ALCONET MEDIA SRL ("ALCONET MEDIA SRL" sau "noi" sau "al nostru" sau "noi") care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor bitpont.com ("Serviciul" sau "Serviciile").

Prezentul acord (denumit în continuare "Acordul") este format din următorii Termeni generali de serviciu (denumiți în continuare "Termeni generali") și din Termenii de serviciu, cum ar fi Bitpont.com, sunt specifice utilizării serviciilor individuale (denumiți în continuare "Termeni specifici serviciului"), și constituie un acord între dvs. și ALCONET MEDIA SRL.

Termenii generali reglementează furnizarea comună a Serviciilor de către ALCONET MEDIA SRL către dvs. ("dvs." sau "dvs." sau "Utilizatorul") în calitate de persoană fizică. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni generali înainte de a utiliza Serviciile, deoarece aceștia afectează drepturile și obligațiile dumneavoastră legale.

Termenii generali și Termenii specifici serviciilor sunt denumite colectiv "Termeni". În cazul unui conflict între Termenii generali și Termenii specifici serviciului, prevalează Termenii specifici serviciului.

Prin utilizarea Serviciilor ALCONET MEDIA SRL, declarați și garantați în continuare că:

aveți cel puțin 18 (optsprezece) ani;
aveți voința, puterea legală deplină, autoritatea și capacitatea de a încheia acest Acord;
sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni de servicii, inclusiv modificărilor viitoare ale acestora, dacă este cazul;
acționați în conformitate cu legislația din jurisdicția în care activați și cu orice altă legislație aplicabilă;
nu veți utiliza Serviciile noastre în niciun scop ilegal sau interzis prin Acord;
nu ați fost suspendat sau eliminat anterior din utilizarea Serviciilor noastre;
ați citit, ați înțeles și sunteți complet de acord cu acești Termeni și condiții de utilizare în ansamblul lor și cu fiecare dintre prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare în parte;
toate declarațiile dvs. anterioare au fost făcute în mod responsabil și ați înțeles pe deplin semnificația tuturor propozițiilor și cuvintelor separate;
nu sunteți cetățean sau rezident fiscal al Statelor Unite ale Americii

Utilizarea de către dvs. a Serviciilor va fi guvernată de Termeni, împreună cu Politica de confidențialitate Bitpont.com

DEFINIȚII
Acord - acord privind furnizarea de Servicii încheiat între ALCONET MEDIA SRL, în calitate de furnizor de servicii, și un Utilizator, în calitate de consumator de servicii. Acești Termeni de servicii constituie regulile Acordului. Se consideră că Acordul este încheiat între ALCONET MEDIA SRL și un Utilizator, în cazul în care un Utilizator a început efectiv să utilizeze Serviciile (a finalizat procesul de înscriere);

accounts.bitpont.com - Site-ul de internet al sistemului de autentificare al ALCONET MEDIA SRL., unde Utilizatorii pot:

Crearea unui cont de utilizator comun care permite utilizatorilor să acceseze toate funcțiile principale ale Serviciilor ALCONET MEDIA SRL
Să-și gestioneze contul de utilizator pentru mai multe platforme.
Termeni generali - acești termeni de servicii;

ALCONET MEDIA SRL - societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legile din Romanial, cu numărul de înregistrare xxxxxxx;

Servicii - toate serviciile care sunt furnizate de ALCONET MEDIA SRL Utilizatorului în conformitate cu regulile Acordului prin intermediul domeniului www.bitpont.com.

Termeni specifici serviciului - termeni de serviciu, specifici pentru utilizarea serviciilor individuale;

Utilizator - o persoană fizică care are un cont (înregistrare) creat în cadrul sistemului de autentificare accounts.hodlhodl.com și care utilizează efectiv Serviciile ALCONET MEDIA SRL. Se consideră că orice Utilizator a aderat la Acord;


Contul de utilizator - un cont comun (înregistrare) creat în cadrul sistemului de autentificare accounts.hodlhodl.com și asociat unui anumit utilizator, care îi permite acestuia să acceseze toate Serviciile ALCONET MEDIA SRL

UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE

Înregistrare și conturi de utilizator
Înainte de a vi se acorda accesul la Servicii, trebuie să creați un Cont de utilizator în sistemul de autentificare ALCONET MEDIA SRL. În timpul procesului de creare a contului (înscriere) vi se va cere să furnizați anumite detalii de înregistrare, cum ar fi adresa de e-mail, porecla, parola etc. Lista informațiilor obligatorii care trebuie furnizate poate fi modificată din când în când de către ALCONET MEDIA SRL în mod unilateral.

Toate informațiile pe care le furnizați în timpul procesului de creare a contului trebuie să fie adevărate, exacte, actuale și complete. În cazul în care noi, cei de la ALCONET MEDIA SRL, considerăm că informațiile furnizate nu sunt adevărate, exacte, actuale și/sau complete, avem dreptul de a vă refuza accesul la Serviciile noastre și/sau la oricare dintre resursele sale și/sau de a vă închide și/sau suspenda contul fără explicații și/sau rambursări. Limităm încercările de creare a unui cont la una pe 24 de ore.

După ce e-mailul dvs. este verificat, veți putea să vă conectați la contul dvs. și să accesați Serviciile, iar toate informațiile din fiecare Serviciu ALCONET MEDIA SRL. vor fi afișate pe pagina dvs. unică de profil.

În timpul utilizării Serviciilor, puteți acționa numai în nume propriu. Contul dumneavoastră nu poate fi folosit pentru a acționa ca intermediar sau broker pentru orice persoană sau entitate, alta decât dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod specific printr-un acord suplimentar cu ALCONET MEDIA SRL.

Puteți utiliza doar contul dumneavoastră pentru a utiliza Serviciile ALCONET MEDIA SRL. Puteți utiliza doar un singur cont de utilizator la un moment dat pentru a utiliza Serviciile, cu excepția cazului în care ALCONET MEDIA SRL. vă permite în mod specific. Trebuie să mențineți o securitate și un control adecvat al tuturor ID-urilor, parolelor, numerelor de identificare personală (PIN-uri) și al oricăror alte coduri pe care le utilizați pentru a accesa Serviciile, precum și al tuturor parolelor pe care le utilizați pentru a accesa adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră de utilizator. Nu aveți voie să vindeți, să împrumutați, să partajați sau să puneți la dispoziție în alt mod contul dvs. sau orice detaliu necesar pentru a vă accesa contul către alte persoane sau entități în afară de dvs. Putem rezilia sau suspenda contul dvs. dacă descoperim că ați încălcat Termenii de utilizare.

Contul dvs. nu trebuie să conțină informații înșelătoare, inexacte sau frauduloase, inclusiv, dar fără a se limita la a avea un număr de telefon fals, a crea informații false privind reputația contului dvs., a falsifica statul dvs. de reședință sau a furniza documente de identificare frauduloase.

Identificare și verificare
În cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în conformitate cu politica noastră internă, putem oricând să introducem sau să modificăm procedurile obligatorii de identificare/verificare și să vă solicităm să completați identificarea și/sau verificarea noastră și putem, de asemenea, să vă solicităm să prezentați documente de identificare către ALCONET MEDIA SRL. Neîndeplinirea identificării și/sau verificării va fi considerată o încălcare a Acordului și poate duce la suspendarea și/sau închiderea contului dvs.

Tipuri de conturi
În prezent, există două tipuri de conturi - contul Business pentru entitati juridice și contul Regular pentru persoane fizice..

Contul de tip "obișnuit" înseamnă că utilizatorul care deține acest cont a efectuat doar o înregistrare standard în cadrul sistemului de autentificare al ALCONET MEDIA SRL.


Contul de tip "verificat" înseamnă că utilizatorul care deține acest cont a efectuat înregistrarea standard în cadrul sistemului de autentificare ALCONET MEDIA SRL. și a încheiat un acord suplimentar cu ALCONET MEDIA SRL., a furnizat toate documentele și informațiile de identificare solicitate și identitatea sa a fost verificată.

Limitarea accesului, suspendarea și rezilierea
Putem rezilia, suspenda sau limita accesul dvs. la Contul dvs. de utilizator sau la Serviciile pe care le oferim, la discreția noastră exclusivă, dacă:

încălcați (sau ați încălcat în orice moment anterior) acești Termeni generali și/sau orice acord pe care îl încheiați cu ALCONET MEDIA SRL;
avem motive să credem că utilizarea de către dvs. a Serviciilor încalcă orice lege și/sau reglementare aplicabilă;
avem motive să credem că, în timpul înregistrării și/sau verificării și/sau în orice alt moment, ne-ați furnizat informații false, inexacte, incomplete, înșelătoare și/sau frauduloase;
nu ați furnizat nicio informație/document solicitat de noi în termenul specificat și/sau documentele furnizate sunt false și/sau înșelătoare;
nu ați reușit și/sau ați refuzat și/sau ați întârziat să întreprindeți acțiunile prevăzute de decizia ALCONET MEDIA SRL și/sau ați refuzat să cooperați în ceea ce privește litigiul în care ați fost implicat;
ați efectuat o tentativă (reușită sau nereușită) de acces neautorizat la orice parte sau componentă a Serviciilor, de a ocoli și/sau încălca orice mecanism de securitate al Serviciilor și/sau de a utiliza Serviciile în orice alt mod care prezintă un risc de securitate pentru noi și/sau pentru orice alt Utilizator;
ați efectuat o tentativă (reușită sau nereușită) de a întrerupe Serviciile și/sau de a deteriora software-ul și/sau hardware-ul deținut de ALCONET MEDIA SRL
suntem obligați să facem acest lucru de orice lege aplicabilă și/sau ordin emis de către autoritatea de stat;
sunteți inactiv în mod nejustificat în timpul contractelor;
nu ați finalizat procesul de înscriere și/sau de verificare;
nu v-ați folosit contul pentru mai mult de 24 de luni;
ați fost raportat de unul sau mai mulți utilizatori ca fiind un escroc.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inter alia drepturi de autor, mărci comerciale și/sau altele) legate de site-ul Bitpont.com și de Servicii sunt deținute de ALCONET MEDIA SRL și/sau de licențiatorii noștri. Aveți permisiunea de a utiliza site-ul și serviciile noastre numai după cum am autorizat în mod expres de către noi. Ne rezervăm toate drepturile, care nu sunt acordate în mod expres, în și pentru acest site, serviciile și conținutul de pe acest site.

RENUNȚAREA LA GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII
Sunteți de acord în mod expres că utilizarea serviciilor Bitpont.com se face pe riscul dumneavoastră exclusiv.

TOATE SERVICIILE ALCONET MEDIA SRL SUNT FURNIZATE PENTRU A FI UTILIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE", FĂRĂ NICIO DECLARAȚIE SAU APROBARE.

Ne rezervăm dreptul de a:

să modificăm orice parte a serviciilor ALCONET MEDIA SRL și/sau orice software asociat acestora în orice moment, la discreția noastră și fără nicio notificare;
să modificăm, să alterăm și/sau să întrerupem orice aspect al Serviciilor în orice moment, la discreția noastră exclusivă și fără nicio notificare;

SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SINGURUL ȘI EXCLUSIVUL DVS. REMEDIU PENTRU ORICE PROBLEME SAU NEMULȚUMIRE CU PRIVIRE LA SERVICII ESTE DE A NU MAI UTILIZA SERVICIILE.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ALCONET MEDIA SRL ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE FEL, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NERESPECTARE A LEGII.


ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ALCONET MEDIA SRL RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE CĂ SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ VOR FI NEÎNTRERUPTE, OPORTUNE, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERUL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIȚIE NU CONȚIN VIRUȘI SAU ERORI SAU CĂ SUNT COMPLET FUNCȚIONALE, EXACTE SAU FIABILE. NU VOM FI RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE, PIERDERE DE PROFIT, DISTRUGERE SAU ALTERARE A CONȚINUTULUI SAU A MATERIALULUI CA URMARE A ÎNCĂRCĂRII SAU DESCĂRCĂRII DE PE SITE. ALCONET MEDIA SRL NU GARANTEAZĂ POSIBILITATEA DE A PUTEA UTILIZA SERVICIILE DIN CAUZA UNOR CIRCUMSTANȚE INDEPENDENTE DE HODLEX LTD. CUM AR FI ATACURI CIBERNETICE SAU DEFECȚIUNI ALE SERVERULUI.

În cea mai mare măsură permisă de lege, în niciun caz ALCONET MEDIA SRL, oficialii, acționarii, angajații, agenții, directorii, filialele, afiliații, succesorii, cesionarii, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru:

orice pierderi economice (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de venituri, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate); sau
orice daune indirecte, speciale, accidentale, punitive, exemplare sau consecvente; sau
orice pierdere de date, de bunăvoință sau de reputație.
În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea totală pentru toate reclamațiile legate de Serviciile ALCONET MEDIA SRL nu va fi în niciun caz mai mare decât sumele plătite de dumneavoastră către ALCONET MEDIA SRL.

ALCONET MEDIA SRL nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună care ar putea rezulta din interceptarea de către terți a oricăror informații puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul acestui site. Deși informațiile care vă sunt furnizate pe acest site sunt obținute sau compilate din surse pe care le considerăm de încredere, ALCONET MEDIA SRL. nu poate garanta și nu garantează acuratețea, validitatea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor sau datelor puse la dispoziția dumneavoastră pentru un anumit scop.

DESPĂGUBIRI PENTRU RECLAMAȚIILE TERȚILOR
Sunteți de acord să despăgubiți în totalitate ALCONET MEDIA SRL. și să o exonerați de orice pretenții, responsabilități, pierderi, daune, costuri, cheltuieli, dobânzi, premii, sentințe, acțiuni legale și penalități (inclusiv onorarii rezonabile pentru consilieri externi, avocați, contabili și alți consultanți externi) suferite sau suportate ca urmare a unei reclamații a unei terțe părți împotriva ALCONET MEDIA SRL., în cazul în care o astfel de reclamație va fi cauzată de utilizarea de către dvs. a Serviciilor (sau de utilizarea de către orice altă persoană care accesează Serviciile folosind contul dvs. de utilizator) sau de încălcarea de către dvs. a oricărei legi sau a drepturilor oricărei terțe părți.

TRANSFER DE DREPTURI ȘI CESIUNE
ALCONET MEDIA SRL are dreptul de a transfera sau de a cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului acord oricărei persoane fizice sau juridice, în orice moment, fără a vă anunța. Cu toate acestea, un astfel de transfer sau cesiune nu poate afecta drepturile dvs. sau obligațiile noastre în temeiul prezentului acord.

În același timp, nu puteți transfera sau cesiona niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul prezentului acord către nicio altă persoană fără acceptul nostru expres în scris.

DISPOZIȚII GENERALE
Clientul recunoaște că limba oficială a ALCONET MEDIA SRL. este limba engleză. În caz de conflict între limba engleză și orice altă limbă a serviciilor noastre - limba engleză va prevala.

Prezentul acord constituie întregul acord și înțelegere între dvs. și părțile ALCONET MEDIA SRL. cu privire la obiectul prezentului acord și înlocuiește complet toate acordurile și înțelegerile anterioare, orale și/sau scrise, dintre dvs. și ALCONET MEDIA SRL., anterioare prezentului acord, cu privire la obiectul acestuia.


Prin prezenta recunoașteți și declarați că nu v-ați bazat pe nicio declarație, afirmație, garanție sau altă asigurare, cu excepția celor prevăzute în prezentul acord, făcută de către sau în numele oricărei alte părți înainte de semnarea prezentului acord.

Prin prezenta, certificați că ați înțeles fiecare regulă a acordului.

În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentului acord este declarată nulă, nulitatea nu va afecta alte dispoziții ale acordului care pot fi puse în aplicare fără dispozițiile nevalabile și, în acest scop, dispozițiile prezentului acord sunt declarate ca fiind separabile.

Dacă comunicați cu ALCONET MEDIA SRL prin e-mail, trebuie să rețineți că securitatea e-mail-ului pe Internet este incertă. Prin trimiterea de mesaje de e-mail sensibile sau confidențiale care nu sunt criptate, acceptați riscurile acestei incertitudini și posibila lipsă de confidențialitate pe Internet. Internetul nu este 100% sigur și este posibil ca cineva să poată intercepta și citi detaliile dumneavoastră.

Acest site și informațiile, instrumentele și materialele conținute în acesta nu se adresează sau sunt destinate distribuirii sau utilizării de către orice persoană sau entitate care este cetățean sau rezident al unei jurisdicții în care o astfel de distribuire, publicare, disponibilitate sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor care ar supune ALCONET MEDIA SRL sau afiliații săi la orice obligație de înregistrare sau de acordare a unei licențe în respectiva jurisdicție.

Sunteți de acord ca acest Acord și orice litigiu dintre dumneavoastră și noi să fie guvernat în toate privințele de legile României și ale Uniunii Europene, fără a se ține cont de dispozițiile lor privind alegerea legii aplicabile și excluzând aplicarea Convenției ONU din 1980 privind contractele de vânzare internațională de bunuri. Cu excepția cazului în care este interzis, și fără a se limita la, sunteți de acord ca toate disputele, revendicările și procedurile care decurg din, sau sunt legate de servicii, să fie soluționate de instanțele competente din Oradea, România.

Fiecare dintre noi este de acord că orice procedură de soluționare a litigiilor va fi efectuată numai pe bază individuală și nu în cadrul unei acțiuni colective, consolidate sau reprezentative. Dacă, din orice motiv, o cerere de despăgubire va continua în instanță, fiecare dintre noi renunță la orice drept la un proces cu juriu. De asemenea, amândoi suntem de acord că dvs. sau noi putem intenta o acțiune în instanță pentru a interzice încălcarea sau altă utilizare abuzivă a drepturilor de proprietate intelectuală.

Veți încerca să rezolvați toate disputele legate de Servicii prin comunicarea cu serviciul nostru de asistență pentru clienți. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve litigiul, trebuie să utilizați mecanismul de soluționare a litigiilor discutat mai sus.

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, sunteți de acord că orice reclamație împotriva ALCONET MEDIA SRL trebuie să fie inițiată în termen de un (7) zile de la data aparitiei a presupusului litigiu. Partea care revendică reclamația știe pentru prima dată sau ar trebui să știe în mod rezonabil despre actul, omisiunea sau nerespectarea care dă naștere reclamației; și nu va exista niciun drept la nici un remediu pentru orice reclamație care nu este revendicată în această perioadă de timp.


CONFIDENȚIALITATE
Orice informații personale pe care ni le furnizați vor fi tratate ca fiind confidențiale și împărtășite numai în cadrul Companiei, al afiliaților și al partenerilor săi de afaceri și nu vor fi dezvăluite niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care se află în cadrul unor proceduri de reglementare sau legale. Sistemele de urmărire a site-urilor web pot colecta, de asemenea, date care să detalieze paginile pe care le-ați accesat, modul în care ați descoperit Serviciile noastre, frecvența vizitelor și așa mai departe. Informațiile pe care le obținem sunt folosite pentru a îmbunătăți conținutul Serviciilor noastre și pot fi folosite de noi pentru a vă contacta, prin orice mijloace adecvate, și pentru a vă furniza orice informații pe care le considerăm utile pentru dumneavoastră.

CUM SĂ NE CONTACTAȚI
Ne puteți contacta în orice moment, trimițând întrebarea, notificarea sau solicitarea respectivă către echipa noastră de asistență. Întotdeauna vă vom notifica cu privire la livrarea scrisorii dvs. În cazul în care nu ați primit notificarea respectivă, vă rugăm să considerați că scrisoarea dvs. nu a fost livrată și să ne-o mai trimiteți o dată. Vă rugăm să verificați setările filtrului dumneavoastră de spam.

Lista de e-mailuri prin care puteți primi mesaje de la noi:

support@bitpont.com
info@bitpont.com
contact@bitpont.com

Prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord că orice notificare, dezvăluire, acord sau altă comunicare pe care v-o trimitem în format electronic la adresa de e-mail pe care ați definit-o în setările contului dvs. va satisface orice cerințe legale de comunicare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, faptul că aceste comunicări trebuie să fie în scris. Ar trebui să păstrați copii ale comunicărilor electronice de la noi prin tipărirea unei copii pe hârtie sau salvarea unei copii electronice.